Formulari Inscripció als Casals d’estiu

Nom i cognoms del nen/nena
*obligatori

Data de naixement
*obligatori

Nom i cognoms del pare/mare/tutor
*obligatori

Centre on està escolaritzat/ada
*obligatori

Adreça postal
*obligatori

Codi postal i població
*obligatori

Adreça electrònica
*obligatori

Telèfon on us puguem localitzar
*obligatori

Forma de pagament
*obligatori

setmana/setmanes
Del 5 al 9 d'agost

Horari a realitzar

Altres dades d'especial interès (al·lèrgies, dificultats motrius, cognitives, actitudinals...)
*obligatori

Les dades de contacte que heu emplenat seran les vies de comunicació que utilitzarem.

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat del Circ de les Musaranyes.
La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol•licitud i el destinatari de la informació és el Circ de les Musaranyes.
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades subministrades, adreçant-vos al Circ de les Musaranyes.